ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΠΑΡ | Paris

« Baba ! » comme une manière de s’apostropher entre amis et de s’enthousiasmer.

Baba ça chante, c’est généreux, chaud et familial. Baba c'est un mot profondément ancré dans la culture méditerranéenne où il veut dire à la fois le patriarche, la grand-mère mais aussi le popotin !Baba c’est une cuisine méditerranéenne nouvelle vague dont on parle avec les mains

et qui se mange aussi parfois avec les mains.


Ώρες λειτουργίας

room_service
Δευτέρα
κλειστό
Τρίτη
12:00 - 14:30
19:00 - 22:30
Τετάρτη
12:00 - 14:30
19:00 - 22:30
Πέμπτη
12:00 - 14:30
19:00 - 22:30
Παρασκευή
12:00 - 14:30
19:00 - 23:00
Σάββατο
12:00 - 14:30
19:00 - 23:00
Κυριακή
12:00 - 16:00